Entegre Politika

UBM A.Ş, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için mühendisliğin gerekli ve geçerli olduğu her ortam ve koşulda, konularında uzman personeli ile altyapı ve üstyapı tesisleri, ulaştırma yapıları, sulama yapıları, enerji yapıları, evsel ve endüstriyel arıtma, katı atık tesisleri, etüt proje, mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini gerçekleştirirken;

 

  • Yürüttüğü tüm hizmetlerde, gelişen teknolojik yöntemlerden ve ilgili mevzuattan yararlanmayı,
  • Müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüt eden çalışma ilkelerini esas almayı,
  • Tüm olumsuz çevre etkilerinin önlenmesi veya doğal kaynak kullanımını en az seviyede tutulması yönünde gerekli tedbirleri almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği için uygun çalışma ortamının yaratılmasını ve iş kazalarının oluşmasını önlemek veya faaliyetlerin minimum risk altında yapılandırılmasını sağlamayı,
  • Çalışanların bu konulardaki bilincini geliştirerek, katılımını sağlamayı,
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamayı,
  • Çalışanların katılımını sağlayarak çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt etmektedir.