• 12 Haziran 2020, 15:33
Gürcistanda 4. İşimiz

UBM olarak İtalyan ortağımız IRD Engineering ile birlikte Gürcistan’da dördüncü sözleşmemizi imzalama aşamasındayız.

PROJE DETAYLARI
İşveren: Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı, Yollar Daire Başkanlığı
Proje : Kredi 3520-GEO: Batum Yan Yol Projesi - Poti Köprüsü ve Ulaşım Yolları İnşaat Kontrollüğü için Danışmanlık Hizmetleri
Ülke: Gürcistan
Finans Kuruluşu: Asya Kalkınma Bankası (ADB)

• Poti Köprüsü inşaatı İnşaat İşleri sözleşmesi için İşveren tarafından tasarlanan Bina ve Mühendislik İşlerine İlişkin İnşaat İşleri Sözleşme Koşulları FIDIC MDB (Çok Taraflı Kalkınma Bankası) Uyumlaştırılmış 2010 basımı, bir başka deyişle Pembe Kitap, kullanılarak ihaleye çıkılmıştır.

• Batum Yan Yol Projesi: Gürcistan, kuzeyinde Rusya, güneyinde Ermenistan ve Türkiye, doğusunda Azerbaycan ve batısında Karadeniz olmak üzere Kafkas Sıradağlarının güneyinde bulunmaktadır. 4,5 milyon nüfusa sahip ülke, coğrafi konumu gereği Orta Asya ile Avrupa arasındaki en kısa transit bağlantıyı sağlamaktadır. Ulaşım, ülke ekonomisini desteklemede önemli bir role sahip olduğundan, azalan ulaşım maliyetleri ve artan transit geçiş gelirleri vasıtasıyla ulaşım sektörünün gelişmesi, bölgenin büyüyen ekonomisi için hayati önem arz etmektedir.

• Poti Köprüsü ve Ulaşım Yolları: Proje, E-60 transit koridoru ve TEN-T Ana Hattının bir kısmını teşkil etmektedir. İnşaatın temel hedefi, Poti Limanı’ndaki lojistik hizmetleri geliştirerek Doğu-Batı Koridoru ile düzgün bir bağlantı oluşturmaktır. Gelecekte, bu bölüm Karadeniz Çevre Yolunun da bir kesimini oluşturacaktır.

Paylaş