Başkandan Mesaj

Başkandan Mesaj

Bugün evrensel bir endüstri haline dönüşen mühendislik hizmetleri, önemli boyutta artı değer yaratmanın ötesinde, "olmazsa olmaz" bir sektör olarak gelişmenin ve ilerlemenin temel öğelerinden biridir.

1950'de kurulan UBM 21. yüzyıla sağlam adımlar ile geçmiş bulunmakta ve Türk Müşavirlik sektöründe liderliğini sürdürmektedir. Bunun nedeni, UBM' nin müşavirliğin bir endüstri olduğuna dair inancı ve bu stratejilerine yansıtmasıdır.

UBM mühendislik müşavirlik çalışmalarını müşterilerine sunarken endüstrileşmenin temel kurallarını uygulamakta, bilgi ve deneyimin değerini bilmekte ve titizlikle saklamakta ve korumaktadır. Araştırma-geliştirme, bilgi satın alma, bilgide değişim ve paylaşım ve stratejik ortalıklar kurulması, UBM' de artık gelenekselleşmiş bilgiye erişim mekanizmaları haline gelmiştir.

Türkiye'de ISO 9001 belgesine sahip ilk müşavir(1997) ve kendi mesleki ahlak ilkelerini ilan eden (1999) ilk mühendislik kuruluşu olmanın onurunu taşıyan UBM, müşterilerini, hizmet taahhütlerinden ve mesleki ahlak ilkelerinden düzenli olarak haberdar etmektedir. Müşteri memnuniyeti ve dürüst yönetim ilkelerinin yanı sıra mesleki sorumluluk sigortasını müşteri güvencesi ve memnuniyeti için kapsamlı ve düzenli uygulayan ilk kuruluş (1997) olması UBM' nin mühendis müşavirliğin evrensel düzeye çıkarılması yolundaki çalışma ve tedbirlerinin bazı kilometre taşları olmuştur.

UBM gücünü ve bilgisini doğayı kontrol etmek için müşterilerinin hizmetine verirken, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için mühendislerin oynaması gereken rolü sürekli olarak göz önünde tutmaktadır. Uygulamalarında mali fizibilitelerin yanı sıra, çevresel ve sosyal değerlendirmeleri de gözden kaçırmayarak toplumsal sorumluluğunu unutmamaktadır. Bu bakış açısı altında Toplam Kalite Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmeleri, Yaşam Süresi Analizleri, Sosyal Etki Değerlendirmeleri, Kurumsal ve Yasal Politikalar Üretimi, İzleme ve Performans Göstergeleri gibi teknikler, kendi başlarına birer amaç olarak değil, her projenin içinde akılcı çözümleri bulmak için doğal araçlar olarak kullanılmaktadır.

 

Dr.Doğan ÖNER
Yönetim Kurulu Başkan