This is an example of a HTML caption with a link.
UBM 'den Haberler
12.2.2019 17:45:36
Yeni Sözleşme
Yeni bir raylı sistem sözleşmesi imzalandı.
12.2.2019 17:45:08
Yeni Sözleşme
Yeni bir karayolları sözleşmesi imzalandı
12.2.2019 17:44:45
Yeni Sözleşme
Yeni bir karayolları sözleşmesi imzalandı.
12.2.2019 17:11:43

Adres Değişikliği
12.2.2019 16:34:56
Yeni Sözleşme
Yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesi imzalandı
UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş

UBM, fizibilite ve master plan çalışmaları, kurumsal yapılandırma, mali senaryoların oluşturulması, ekonomik analiz, tasarım ve proje yönetimi konularındaki uzmanlığının yanısıra; çevre, altyapı, üstyapı ve ulaşım işlerindeki deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen teknik müşavirlik şirketlerinden biridir.

UBM, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermek üzere 1950 yılında Ankara’da kurulmuş, 1971 yılında limited şirket, 1988 yılında anonim şirket olmuştur.

Merkez Ofisi İstanbul’da olup, Ankara’da ulaşım projeleri ve inşaat kontrolluğu projelerinin yürütüldüğü sürekli bir şubesi vardır. Bunun yanısıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 45 adet proje ve saha ofisi mevcuttur. UBM ayrıca Tajikistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan’da uluslararası projeleri başarı ile tamamlayarak denizaşırı deneyim kazanmıştır.

UBM kurulduğu yıldan bu güne kadar çok sayıda kamu kuruluşu ve özel sektör firmaları tarafından, faaliyette bulunduğu sahalar ilgili çeşitli mühendislik projelerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiştir. Bu kurumların arasında; T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhaleler Birimi (CFCU), İller Bankası ve Çeşitli Belediyeler yer almaktadır.

Dünya Bankası, Europeaid (Avrupa Birliği), Avrupa Yatırım Bankası, KfW, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi yabancı finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde, ABD, Almanya, Danimarka, İngiltere, İtalya, Avusturya, İspanya, Norveç, Macaristan ve Japonya gibi ülkelerin uluslararası müşavirlik firmaları ile işbirliği yapmaktadır.

UBM Türkiye’de danışmanlık sektöründe 1997 yılı itibari ile iş yönetimi ve hizmet üretimini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi anlayışı altında sunan ve yine 1999 yılı itibari ile sorumluluğundaki tüm projeler için Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip ilk müşavir firmadır.

UBM’nin mevcut personel sayısı 2019 yılı itibariyle 1200’ün üzerindedir. Bu rakam gerçekleştirilen projelere göre artabilmektedir. Şirket kadrosu; inşaat, çevre, kimya, makina, elektrik, harita, jeoloji ve jeoteknik mühendisleri, mimarlar, teknikerler, teknik ressamlar, surveyanlar, bilgisayar uzmanları, bilgisayar operatörleri, ekonomistler, işletmeciler ile diğer idari ve destek personelden oluşmaktadır.

UBM bu nitelikli ve muhtelif kadrosu ile planlama aşamasından başlayarak, kapasite geliştirme projelerinin yanısıra, proje öncesi, proje, ön-uygulama, uygulama ve uygulama sonrası aşamalarını da kapsayan geniş bir mühendislik faaliyetleri alanına sahiptir.