This is an example of a HTML caption with a link.
UBM 'den Haberler
12.2.2019 17:45:36
Yeni Sözleşme
Yeni bir raylı sistem sözleşmesi imzalandı.
12.2.2019 17:45:08
Yeni Sözleşme
Yeni bir karayolları sözleşmesi imzalandı
12.2.2019 17:44:45
Yeni Sözleşme
Yeni bir karayolları sözleşmesi imzalandı.
12.2.2019 17:11:43

Adres Değişikliği
12.2.2019 16:34:56
Yeni Sözleşme
Yeni bir Avrupa Birliği sözleşmesi imzalandı

Başkan Mesajı

Bugün evrensel bir endüstri haline dönüşen mühendislik hizmetleri, önemli boyutta artı değer yaratmanın ötesinde, "olmazsa olmaz" bir sektör olarak gelişmenin ve ilerlemenin temel öğelerinden biridir.

1950'de kurulan UBM 21. yüzyılda sağlam adımlar ile geçmiş bulunmakta ve Türk Müşavirlik sektöründe liderliğini sürdürmektedir. Bunun nedeni, UBM'nin müşavirliğin bir endüstri olduğuna dair inancı ve bu straterilerine yansıtmasıdır.
UBM mühendislik müşavirlik çalışmalarını müşterilerine sunarken endüstrileşmenin temel kurallarını uygulamakta, bilgi ve deneyimin değerini bilmekte ve titizlikle saklamakta, ve korumaktadır. Araştırma-geliştirme, bilgi satınalma, bilgide değişim ve paylaşım ve stratejik ortalıklar kurulması, UBM'de artık gelenekselleşmiş bilgiye erişim mekanizmaları haline gelmiştir.

Türkiye'de ISO 9001 belgesine sahip ilk müşavir(1997) ve kendi mesleki ahlak ilkelerini ilan eden (1999) ilk mühendislik kuruluşu olmanın onurunu taşıyan UBM, müşterilerini, hizmet taahhütlerinden ve mesleki ahlak ilkelerinden düzenli olarak haberdar etmektedir. Müşteri memnuniyeti ve dürüstlük yönetimi ilkelerinin yanısıra mesleki sorumluluk sigortasını müşteri güvencesi ve memnuniyeti için kapsamlı ve düzenli uygulanan ilk kuruluş (1997) olması UBM'nin mühendis müşavirliğin evrensel düzeye çıkarılması yolundaki çalışma ve tedbirlerinin bazı kilometre taşlarıdır.

UBM gücünü ve bilgisini doğayı kontol etmek için müşterilerinin hizmetine verirken, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için mühendislerin oynaması gereken rolü sürekli olarak gözönünde tutmaktadır. Uygulamalarında mali fizibilitelerin yanısıra, çevresel ve sosyal değerlendirmeleri de gözden kaçırmayarak toplumsal sorumluluğunu unutmamaktadır. Bu bakış açısı altında Toplam Kalite Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmeleri, Yaşam Süresi Analizleri, Sosyal Etki Değerlendirmeleri, Kurumsal ve Yasal Politikalar Üretimi, İzleme ve Performans Göstergeleri geliştirilmesi gibi teknikler, kendi başlarına birer amaç olarak değil, her projenin içinde akılcı çözümleri bulmak için doğal araçlar olarak kullanılmaktadır.

Dr.Doğan ÖNER
Yönetim Kurulu Başkanı